Termeni și condiții


Termeni și condiții

ACESTE INFORMAȚII FURNIZEAZĂ FĂRĂ GARANȚIE DE ORICE FEL. MERCADOR.APP NU OFERĂ GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICI UN CAZ, MERCADOR.APP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE DAUNE, INCLUSIV PIERDERI DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, CONSECVENTE, PIERDERI DE PROFITURI DE AFACERI SAU DAUNE SPECIALE, CHIAR DACĂ MERCADOR.APP SAU FURNIZORII LOR S-AU FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE .


Definiții

Fiecare dintre termenii menționați mai jos are în aceste condiții de vânzare Serviciul Mercador.app (denumiți în continuare "Condiții") următoarele semnificații:

1. Anunț: se referă la toate elementele și datele (vizuale, textuale, sonore, fotografii, desene) prezentate de un editor de publicitate pe răspunderea sa exclusivă pentru a cumpăra, închiria sau vinde un produs sau serviciu și difuzate pe site și Site-ul mobil.

2. Agent de publicitate: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, un important, deține un cont și a trimis un anunț de pe site-ul respectiv. Orice agent de publicitate trebuie să fie conectat la contul personal pentru a depune și pentru a-și gestiona anunțurile. Primul depozit al anunțului implică în mod automat crearea unui cont personal către agentul de publicitate.

3. Cont personal: se referă la spațiul liber pe care orice agent de publicitate trebuie să îl creeze și pe care ar trebui să îl conecteze de pe site pentru a-și difuza, gestiona și vizualiza anunțurile.

4. Mercador.app: înseamnă compania care publică și operează Site-ul web și site-ul mobil Mercador.app, înregistrat ca Mercador.app.

5. Serviciul Clienți: Mercador.app înseamnă departamentul la care Agenția de publicitate poate obține informații suplimentare. Acest serviciu poate fi contactat prin e-mail făcând clic pe link-ul de pe site-ul web și site-ul mobil.

6. Mercador.appService: Mercador.app înseamnă serviciile puse la dispoziția utilizatorilor și a publicatorilor pe site-ul web și pe site-ul mobil.

7. Site web: înseamnă site-ul web utilizat de Mercador.app accesat în principal de la adresa URL mercador.app și permiterea utilizatorilor și agenților de publicitate să acceseze serviciul prin intermediul internetului Mercador.app.

8. Mobile Site: este site-ul mobil, operat de Mercador.app, accesibil de la adresa URL mercador.app și permite Utilizatorilor și Agenților de publicitate să acceseze prin intermediul serviciului lor de telefonie mobilă Mercador.app.

9. Utilizator: orice vizitator cu acces la serviciul Mercador.app prin site-ul Web și pe site-ul mobil șiConsultant Service Mercador.app accesibil din diferite medii.


Subiect

Acești Termeni și condiții de utilizare stabilesc condițiile contractuale aplicabile abonării de către un agent de publicitate conectat la contul său personal de pe site-ul Web și pe site-ul mobil.


Acceptare

Orice utilizare a site-ului web de către un agent de publicitate este acceptarea deplină a Termenilor actuali.


Responsabilitate

Responsabilitatea pentru Mercador.appcan nu poate fi trasă la răspundere pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a duecontrol, fie din cauza agentului de publicitate, fie a unui caz de forță majoră.


Modificarea acestor termeni

Mercador.app își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica integral sau parțial Termenii și condițiile.

Agenții de publicitate sunt rugați să consulte Termenii pentru a fi conștienți de aceste modificări.


Diverse

Dacă o parte din Termeni ar trebui să fie ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă din orice motiv, dispozițiile în cauză vor fi considerate nescrise, fără a pune la îndoială validitatea dispozițiilor rămase vor continua să se aplice între agenții de publicitate și Mercador.app.

Orice reclamații trebuie adresate Serviciului Clienți Mercador.app


Utilizatorul poate vizualiza paginile de pe site-ul Mercador.app, care este vizibil la Mercador.app (denumit în continuare Mercador.app) și imprimă o copie a conținutului în scopuri personale, necomerciale. Utilizatorul nu poate să copieze, să reproducă, să redistribuie, să descarce, să adapteze sau să modifice materialele conținute pe site-ul web Mercador.app fără permisiunea expresă scrisă a companiei Mercador.app. Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificați în orice moment, iar accesul dvs. continuu la site-ul web înseamnă că sunteți de acord să respectați versiunea cea mai recentă a termenilor și condițiilor de utilizare.

Toate copiile oferite de către utilizator pentru publicare pe Mercador.app trebuie să fie legale, decente, oneste și veridice. Anunțurile UE trebuie să respecte Codul UE de practici publicitare și toate celelalte coduri sub supravegherea generală a Autorității pentru standarde de publicitate și cerințele legislației actuale din Statele Unite ale Americii, Canada și Australia. Anunțul este acceptat pentru publicare sau nu la discreția absolută a Mercador.app și când este necesar, copia de anunț poate fi editată și clasificată la discreția Mercador.app pentru a se conforma acestor cerințe.

Mercador.app declară în mod expres orice răspundere față de agenții de publicitate, cititori și utilizatori de orice fel pentru orice pierdere sau daună de orice natură și oricare ar fi acestea, fie datorită inexactității, erorii, omisiunii sau oricărei alte cauze și dacă Mercador.app, sau servitorii sau agenții acestora sau orice altă persoană. Mercador.app nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă răspunderea pentru orice erori sau omisiuni de pe site sau în orice alte documente sau site-uri care pot fi vizate sau legate de acest site.

Toate denumirile produselor menționate aici sunt mărcile comerciale ale proprietarilor respectivi. Unele documente pot conține alte notificări de proprietate și informații privind drepturile de autor referitoare la acel document sau organizație. Utilizatorul este de acord că Mercador.app nu a conferit, prin implicare sau în alt mod, nicio licență sau drept sub orice brevet, marcă sau drept de autor (cu excepția cazurilor în care este în mod expres furnizat) de către Mercador.app sau de la orice terță parte.

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să dețină Mercador.app, societățile-mamă sau filialele sale, afiliații lor, directorii, ofițerii, angajații și agenții lor, din orice răspundere, revendicare și cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile, care decurg din încălcarea prezentului Acord , orice altă politică, utilizarea sau accesul utilizatorilor de către Mercador.app sau orice alt site de internet conectat la sau de la Mercador.app sau în legătură cu transmiterea oricărui conținut pe Mercador.app. Utilizatorul este de acord că întrebările și reclamațiile primite sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului și că utilizatorul va despăgubi Mercador.app.

Informațiile (textul și imaginile) conținute pe acest site au scop informativ și sunt publicate cu bună-credință. Deși toate măsurile de precauție au fost luate în pregătirea sa, Mercador.app nu oferă nicio garanție sau reprezentare cu privire la exactitatea sau fiabilitatea acesteia. Nu acceptăm și nici nu presupunem nici o fiabilitate în ceea ce privește conținutul acestor pagini și nu ar trebui să se bazeze pe acestea ca fiind exacte. În nici un caz nu ne asumăm responsabilitatea nici unei descrieri, inclusiv a răspunderii pentru neglijență, pentru orice daune cauzate de pierderea utilizării, a datelor sau a profiturilor rezultate din sau în legătură cu vizionarea, utilizarea sau performanța acestui site web sau a conținutului acestuia. Mercador.app nu acceptă în nici un caz responsabilitatea pentru exactitatea sau altceva a oricărui anunț sau mesaj publicat pe site-ul web Mercador.app.

Paginile conținute în acest site pot conține inexactități tehnice și erori tipografice. Informațiile din aceste pagini pot fi actualizate din când în când și pot fi uneori depășite. Nu ne asumam nici responsabilitatea de a pastra informatiile din aceste pagini actualizate, nici de raspunderea pentru eventualele incapacitati de a face acest lucru.

Mercador.app are parteneriate cu alte site-uri terțe pe care le împărtășim cu scopul de a oferi utilizatorilor o șansă mai bună de a-și vinde produsele. Noi prelucrezăm astfel de informații în conformitate cu această politică. Orice informație care este transmisă de la Mercador.app către partenerii săi se face astfel în cea mai strictă confidență. Prin trimiterea unui anunț online, utilizatorul este de acord că informațiile personale pot fi partajate cu partenerii Mercador.app. De asemenea, utilizatorul este de acord să primească comunicări de marketing de la Mercador.app, cu excepția cazului în care ne spune că nu doresc să primească aceste comunicări.

Prin trimiterea unui anunț online, utilizatorul solicită ca anunțul să apară pe site-ul web Mercador.app. Aceasta înseamnă că anunțul, inclusiv datele personale, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile companiei (unde este cazul), pot fi vizualizate de toate persoanele care au acces la Internet. Utilizatorul consimte la publicarea datelor in acest fel. Utilizatorul poate anula anunțul din orice motiv în orice moment conectându-se la contul său.

Prin trimiterea unui anunț online sau direct de pe un telefon mobil, utilizatorul este de acord să primească mesaje de alertă prin SMS prin care să le notifice despre răspunsurile la anunțul lor, precum și despre promoțiile și evenimentele legate de anunțurile lor. Utilizatorul nu va fi taxat pentru primirea acestor mesaje. Pentru a nu mai primi alerte SMS, utilizatorul va răspunde la STOP. Toate mesajele STOP sunt percepute la rata normală de rețea a utilizatorului.

Odată ce un anunț a fost trimis, Mercador.app se va strădui să pună anunțul în direct cât mai curând posibil, dar ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a șterge reclamele despre care credem că sunt nepotrivite. Mercador.app nu poate verifica veridicitatea oricăror declarații făcute de utilizator în copia anunțului. În consecință, utilizatorul este responsabil pentru orice pierderi, cheltuieli sau alte costuri suportate de Mercador.app care sunt cauzate de o declarație neadecvată făcută sau furnizată în mod deliberat de către utilizator.

Utilizatorul va avea opțiunea de a actualiza anunțul pe care l-au trimis la Mercador.app de la anunțul gratuit standard la altul pe care Mercador.app îl promovează. Acestea pot fi diferite în ceea ce privește designul, culoarea sau poziția pe site și pot fi difuzate pe o altă durată, cu excepția cazului în care utilizatorul a retras anunțul din vânzare sau la marcat ca fiind vândut. În cazul în care o achiziție de anunțuri este achiziționată și apoi retrasă înainte de terminarea perioadei achiziționate, utilizatorul este de acord că, chiar dacă aceștia ulterior decid să pună anunțul în direct, rambursările pentru orice timp neutilizat pot fi ocazional oferite la discreția de management.

Anunțurile comerciale pot fi postate gratuit, dar este posibil ca utilizatorii să fie obligați să selecteze opțiunea Comerț în contul lor.

Prin telefonarea oricărui număr privat afișat în anunțuri, utilizatorii sunt de acord să plătească o taxă per minut în întregime, indiferent dacă linia se conectează sau nu este preluată de cealaltă parte.

Toți utilizatorii sunt sfătuiți să verifice detaliile anunțului înainte de a intra în orice fel de acorduri de orice fel. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să solicitați consultanță juridică.

Mercador.app nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune, inclusiv, fără a se limita la daune indirecte sau consecvente, indiferent de utilizarea acestui site sau în legătură cu oricare dintre acțiunile sau omisiunile utilizatorilor luate pe baza oricăror sfaturi sau informații conținute pe acest site web.

Acest site web conține link-uri hypertext la site-uri web operate de alte părți decât Mercador.app sau companiile asociate. Mercador.app nu controlează astfel de site-uri web și nu este responsabil pentru conținutul lor. Incorporarea de către Mercador.app a legăturilor hipertext la astfel de site-uri web nu implică nici o susținere a materialelor conținute pe aceste site-uri sau pe proprietarii acestora.

Prin accesarea acestui site se consideră că utilizatorul a acceptat toți termenii și condițiile care se aplică utilizării acestuia. Mercador.app își rezervă dreptul de a modifica oricând acești termeni și condiții și este obligația utilizatorilor de a verifica dacă au fost făcute schimbări. Dacă utilizatorul nu este de acord să respecte acești termeni și condiții, atunci utilizatorul trebuie să înceteze să mai utilizeze imediat acest site. În cazul în care oricare dintre acești termeni și condiții este considerat invalid sau inaplicabil, acesta nu afectează caracterul executoriu al oricăror dispoziții rămase.

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor, în conținutul acestor pagini web și orice fotografii care pot apărea pe site și toate drepturile de bază de date din baza de date a Mercador.app sunt deținute sau controlate în aceste scopuri de către Mercador.app sau parte creditată ca poster a informațiilor.

Dreptul de autor pentru toate reclamele trebuie să fie deținut de Mercador.app și prin trimiterea unui anunț, utilizatorul alocă astfel toate drepturile de autor la Mercador.app.

Toate mărcile comerciale, denumirile și logo-urile Mercador.app sunt mărcile de proprietate ale Mercador.app sau ale companiilor asociate. Toate modelele de site-uri web, desenele grafice, șabloanele de stil, icoanele, codurile HTML și toate celelalte elemente legate de designul, funcția sau funcționarea Mercador.app sunt proprietatea Mercador.app și nu pot fi utilizate în nici un fel fără permisiunea expresă scrisă din Mercador.app. Marcile identificatoare terțe părți sunt deținute sau licențiate de acele terțe părți sau de companiile asociate. Nimic din aceste termeni și condiții nu conferă în nici un fel utilizatorului nicio licență sau drept sub orice mărci comerciale, nume sau sigle ale Mercador.app sau ale unei terțe părți. Toate bunăvoințele apărute în legătură cu numele Mercador.app și siglele pentru Mercador.app aparțin Mercador.app.

Este imposibil din punct de vedere tehnic să oferiți un site fără defecte, iar Mercador.app nu pretinde că face acest lucru. Nu se face nici o garanție că anunțul utilizatorului va fi furnizat în mod continuu fără defecte. În plus, întreținerea pe site va fi efectuată din când în când, dar, în acest scop, vom încerca să menținem întreruperile la minimum.

Mercador.app poate oricând să modifice specificațiile tehnice ale site-ului său Web (sau orice parte a acestuia) pentru orice motiv.

Mercador.app poate oricând să elimine orice sau toate materialele din anunțurile utilizatorilor care sunt ilegale în opinia Mercador.app sau au fost postate cu încălcarea prezentului acord.

Utilizatorul trebuie să raporteze către Mercador.app toate erorile suspectate cu anunțul de îndată ce acestea vor fi aduse la cunoștința utilizatorului.

Mercador.app își rezervă dreptul de a refuza publicarea oricărei anunțuri fără a constata orice motiv și de a clasifica, edita și șterge la propria discreție. Plasarea oricărui anunț este o acceptare a acestor condiții.

Politica de rambursare Mercador.app

Dacă credeți că aveți nevoie de o rambursare pentru orice motiv, va trebui să ne trimiteți un e-mail la adresa [email protected] fie de la adresa de e-mail pe care ați utilizat-o când ați înregistrat contul dvs. Mercador.app, fie, dacă primiți un e-mail dintr-o altă adresă, pentru a include adresa de e-mail a contului dvs. Rambursările sunt acordate la discreția Mercador.app și pot fi solicitate în orice moment. Rambursările se vor aplica aceleiași cărți pe care plata dvs. a fost procesată în termen de șapte zile lucrătoare.

În plus față de termenii și condițiile generale ale Mercador.app, se aplică următorii termeni și condiții suplimentare dacă folosiți serviciul Mercado.app "Bump Up":

1. Sunteți răspunzător pentru toate textele pe care le trimiteți la Mercador.app ca parte a serviciului "Bump Up" (denumit în continuare "Serviciul").

2. Anunturile Mercador.app nu sunt raspunzatoare pentru operatorul de telefonie mobila sau alte erori tehnice care au ca rezultat anuntul Mercador.app care nu primeste textul dumneavoastra.

3. Dacă utilizați Serviciul pentru a "afișa" anunțul dvs. în partea de sus a paginii de anunțuri, anunțurile Mercador.app nu garantează că anunțul dvs. va rămâne în partea de sus a paginii de înregistrări pentru o perioadă lungă de timp.

4. Serviciul este furnizat prin intermediul unei rețele de telecomunicații. Atunci când utilizați Serviciul, nu vă veți angaja în niciun fel de acțiuni care ar putea fi considerate un abuz al rețelei Mercador.app sau al rețelei vreunui operator de telefonie mobilă cu care contractează Mercador.app.

În special, nu veți:

i. Încercați să abuzati autentificarea utilizatorilor sau securitatea oricărei rețele sau cont.

ii. Încercați să interferați sau să refuzați accesul la orice serviciu sau gazdă.

iii. Trimiteți orice mesaje nesolicitate.

iv. Utilizați Serviciul pentru orice scop ilegal sau pentru transmiterea sau oferirea oricăror informații sau servicii care sunt calomnioase, ilegale, abuzive, amenințătoare, dăunătoare, amenințătoare, defăimătoare sau, în orice caz, încalcă legile care reglementează, dar nu acoperă în mod exhaustiv, drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală, mărcile comerciale, pornografia sau orice alt material care este defăimător sau poate provoca o infracțiune în vreun fel.

5. Prin apelarea sau trimiterea prin SMS a serviciului "Bump Up" se va considera că ați citit și ați înțeles termenii și condițiile de mai sus și că sunteți obligat să le respectați.

6. Serviciul nu poate fi utilizat pentru Anunțurile Premium.

În plus față de termenii și condițiile generale ale Mercador.app , următorii termeni și condiții suplimentare se aplică dacă utilizați secțiunea "Persoane fizice" Mercador.app:

1. Accesând Personale, confirmați că sunteți de vârstă legală, așa cum este definită de țara sau de statul de la care accesați site-ul web, pentru a vizualiza materiale explicite din punct de vedere sexual.

2. De asemenea, confirmați că:

i. Utilizați acest site numai în scopuri legale.

ii. Accesați acest site dintr-o țară sau stat în care nu este ilegal să introduceți site-uri web pentru adulți și / sau să vizualizați materiale explicite din punct de vedere sexual.

iii. Nu sunteți ofensați de nuditate, imagini sexuale sau activități sexuale adulte.

iv. Nu veți permite nici unui minor sau unei alte persoane pentru care este ilegal să accesați această parte a site-ului web.

3. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a închide contul dvs. Mercador.app imediat și fără notificare dacă vreunul dintre acești Termeni este încălcat.